top of page

Познати македонски патеки за пешачење и возење велосипед

Ден
1

Скопје

Пристигнување и разгледување на центарот на Скопје.

Времетраење: 3 часа.
Сместување во хотел во Скопје.

Ден
2

Скопје

Возбудлива турa во Скопје

Посета на Скопје - Стара чаршија. Старата чаршија е лоцирана во Скопје, сместена на источниот брег на реката Вардар, која се протега од Камениот мост до Бит-пазар и од Скопската тврдина до реката Вардар.
Посета на археолошки музеј (туристичка опција) или на планината Водно со врвот Крстовар или Кањон Матка (трекинг).

Времетраење: 5 до 6 часа.
Сместување во хотел во Скопје.

Ден
3

Мавровско езеро

Возење велосипед околу Мавровското езеро

Ден во Националниот парк Маврово. Националниот парк Маврово е еден од трите национални паркови во Македонија. Мавровското Езеро се наоѓа во Мавровскиот регион, во општина Маврово и Ростуша во Република Македонија, на помалку од 100 километри од Скопје. Езерото се наоѓа на надморска височина од 1220 m. Долго е 12 километри, широко 3 километри и зафаќа површина од 13,3 квадратни километри.

Трасата на турата: Маврово - Галичник (велосипедизам).
Времетраење: 20 км (во еден правец).
Сместување во хотел во Маврово.

Ден
4

Охрид

4 Ден - Посета на Охрид

Познат како град со 365 цркви (по една за секој ден во годината), охридскиот регион се смета за втор Ерусалим. Охридското Езеро е езеро што се протега на планинската граница помеѓу југозападниот дел на Северна Македонија и источна Албанија. Тоа е едно од најдлабоките и најстарите езера во Европа.
Ден поминат во македонскиот Ерусалим со посета на Самоиловата тврдина, археолошкиот локалитет Плаошник, црквата Свети Јован Канео, патување со брод до познатиот манастир Свети Наум. (пешачење)

Времетраење: Цел ден
Сместување во хотел во Охрид.

Ден
5

Струга, Калишта, Радожда и Вевчани

Посета на Струга, Калишта, Радожда и Вевчани

Посета на плажите во Струга, Радожда и посета на малата јавна плажа таму. Посета на црковните пештери (велосипедска тура од Струга до селата) и пешачење околу селото Вевчани.

Времетраење: 10 км(во еден правец)
Сместување во хотел во Скопје.

Ден
6

Скопје

Посета и разгледување на Скопје.

Посетa на Марков манастир и езерото Козјак (велосипедизам).
Растојанието помеѓу Скопје и браната Козјак е 38 км по пат.
(Скопје - езеро Козјак растојание 1 час 36 мин (55,3 км).

Времетраење: 25 km (во еден правец).
Сместување во хотел во Скопје.

Ден
7

7Ден - Поаѓање!

bottom of page