top of page

Со брод низ Охридското Езеро

Ден
1

Охрид

Еднодневна турнеја

Посетата на Охрид ја започнуваме со патување до Охридското езеро. Со повеќе од 200 ендемични видови и една единствена амфибиска околина од севкупно значење, Охридското езеро прави раб помеѓу југозападниот дел на Македонија и источна Албанија. Едно од најдлабоките и најетаблираните езера во Европа.

Охридското Езеро од страна на УНЕСКО беше прогласено за светско наследство во 1979 година, со локалитетите, Во 2010 година, НАСА го нарече едно од езерата на Титан. Во 2014 година, Охридското езеро беше додадено во Светската мрежа на резерви на биосфери на УНЕСКО. На страната на Албанија на Охридското Езеро дополнително му беше доделен статус на светско наследство на УНЕСКО во 2019 година.

Во Албанија, крајбрежниот дел од езерото има статус на управуван природен резерват. Во Македонија, сегмент од езерото е важен за Националниот парк Галичица.
За вас договоривме винска дегустација на македонски вина и македонска национална храна. Времето ќе биде надополнето со македонски басни и музика. Можете да ги видите македонските народни носии, музички инструменти и танц.


Пречекот ќе биде со леб и сол, македонско конвенционално добредојде.
Патувањето може да биде секој ден или навецер по договор.

Претставување на македонските народни носии,
Презентација на музички инструменти,
Дегустација на македонското вино.

* Програмата трае околу 3 или 4 часа.

bottom of page