top of page

Низ планинските села

Ден
1

Македонските села во поречието

Поаѓање од Скопје.

Посета на село Гари (едно од 10-те најубави села во Македонија). Ова село e дел од општината Дебар, сместено во западна Македонија, на околу девет километри јужно од Лазарополе, 20,5 километри југоисточно од Дебар и 50 километри јужно од Маврово во планинскиот масив Бистра. Ова село е едно од најживописните и културно значајни села лоцирани во масивот Бистра, како што се Галичник, Јанче, Лазарополе, Кичиница и Тресонче.

Гари е едно од мијачките села лоцирани во областа Мијачија (област на реката Радика).

Мијаците се познати по своите вештини, резба во дрво, архитектура, сточарство и сликање икони. Селото е исто така многу блиску до Мостот Еленски скок кој се протега преку реката Радика.

Во селото Гари, имаме време за пауза за кафе или чај и релаксирање во прекрасната природа.

По паузата, се упатуваме кон селото Лазарополе.
Селото Лазарополе се наоѓа на платото кај планината Бистра и е опкружено со букова и дабова шума на 1.350 м надморска височина, тоа е едно од највисоките населби во земјата.


Селото е именувано според локалниот средновековен херој, Лазар, кој според легендата бил единствениот преживеан од турските напади врз неговото село. Остатокот од жителите на градот беа убиени во една пештера каде што побараа засолниште, додека Лазар, единствениот преживеан, излезе надвор и изградил нов град.

Во селото има околу 400 куќи. Постарите ги откриваат трагите на стилот на градење на висорамнините Мијаци. Селото е родно место на бројни автори, просветители, резбари, наставници, живописци и иконописци.

Пред нас е интересна тура за пешачење до врвот Соколец. После планинарската тура, повторно сме во Гари или Лазарополе на македонски национален ручек.


Потоа ќе ја посетиме реката Мала Река со свој единствен мост Еленски Скок именуван по локалната легенда.

После тоа, ќе ги посетиме некои од најстарите села во регионот, и кратка станица до селото Јанче.
По цел ден авантура и многу чист воздух во белите дробови, се враќаме во Скопје.​

bottom of page